طراحی و طرح‌ریزی شهرها برای پدافند غیرعامل در مصوبه‌ شورای‌عالی شهرسازی یک الزام است

طراحی و طرح‌ریزی شهرها برای پدافند غیرعامل در مصوبه‌ شورای‌عالی شهرسازی یک الزام است

وی تصریح کرد: به این نحو به دنبال این هستند تا با از دست دادن باورها دیگر اعتقادی به اجرای برنامه‌ها نداشته باشیم که این بزرگ‌ترین آفتی است که امروز ما را بیشتر از هریک از این عوامل تهدید می‌کند. وی افزود: باید این امکان وجود داشته باشد که این تفکر و ضوابط را حرکت داده و آن را مقابل تهدیدهای طبیعی و ساخته دست انسان قرار دهیم به شکلی که برای ما زمینه فراهم کردن شرایط و فرهنگ سازی بیشتر را ایجاد کند. در شورای‌عالی شهرسازی در کشور مصوبه‌ای برای ضوابط پدافند غیر عامل و دفاعی در طراحی و طرح ریزی شهرها وجود دارد که به عنوان یک الزام آمده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات