لايه روبي بركه بي هوازي تصفيه خانه فاضلاب  عمران شهر مهاجران

لايه روبي بركه بي هوازي تصفيه خانه فاضلاب عمران شهر مهاجران


800x600

در راستاي بهبود فرايند تصفيه خانه فاضلاب شهر مهاجران اداره آبفا اين شهراقدام به لايه روبي بركه بي هوازي تصفيه خانه فاضلاب عمران اين شهرنمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس وحيد صفري رئيس اداره آب وفاضلاب مهاجران اظهارداشت: باتوجه به گذشت هفت سال از آغاز بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب عمران شهر مهاجران و افزايش حجم لجن در بركه بي هوازي  اين تصفيه خانه به بيش از يك ونيم متر  اين اداره در راستاي بهبود فرايند تصفيه خانه فاضلاب اقدام به لايه روبي بركه بي هوازي اين تصفيه خانه نمود.

مهندس صفري در ادامه تصريح كرد : پس از تخليه آب بركه تصفيه خانه فاضلاب كه چهار روز به طول انجاميد و خشك شدن لجن تصفيه خانه طي چهار روز به صورت طبيعي بوسيله تابش نور خورشيد ، با برداشت لجن هاي خشك شده  به حجم 2000 متر مكعب بوسيله لودر، بركه بي هوازي اين تصفيه خانه  لايه روبي شد.

گفتنيست در  پس از انجام عمليات لايه روبي وتخليه لجن اين بركه سريعا وارد مدار بهره برداري گرديد.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات