نامه در خصوص زمان ابلاغ ویرایش جدید مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی»#

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سازمان نظام کاردانی استان،

احتراما" به پیوست تصویر نامه شماره 101107/100/02 مورخ 98/7/13 حوزه وزارتی وزارت متبوع در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، در خصوص ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان"طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی" که مراحل تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده است، جهت اجرا از تاریخ 1398/8/1 ابلاغ می گردد.

ابوالقاسم سلطانی

مدیر کل


جهت مشاهده نامه اینجا کلیک نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات