برنامه ريزي براي احداث 5492 واحد مسكن ملي در استان ايلام

برنامه ريزي براي احداث 5492 واحد مسكن ملي در استان ايلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات