بررسي وضعيت پسماندهاي ويژه دامداري هاي مباركه در سومين جلسه كارگروه مديريت پسماند اين شهرستان

بررسي وضعيت پسماندهاي ويژه دامداري هاي مباركه در سومين جلسه كارگروه مديريت پسماند اين شهرستان

بررسي مديريت پسماندهاي ويژه دامداري هاي سطح شهرستان مباركه در دستور كار كارگروه مديريت پسماند اين شهرستان قرار گرفت.

به گزارش «پارما»از دبيرخانه كارگروه شهرستاني مديريت پسماند مستقر در اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه، سومين جلسه اين كارگروه در فرمانداري اين شهرستان تشكيل شد.

در اين جلسه مواردي نظير واگذاري زمين مناسب جهت دفع پسماندهاي ساختماني شهرستان مباركه، ساماندهي تانكرهاي حمل فاضلاب هاي خانگي در شهر زيبا شهر و روستاهاي بخش گركن جنوبي و جلوگيري از فعاليت مراكز غير مجاز جمع آوري ضايعات پلاستيك، شيشه، كاغذ بررسي شد كه اعضاي حاضر در جلسه گزارش اقدام هاي انجام شده توسط سازمان هاي خود را ارائه كردند.

سپس مهران شنتيائي سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان و دبير كارگروه ضمن پيگيري مصوبات جلسات قبلي، دستور كار جديد جلسه را با محوريت مشكلات ناشي از وضعيت نامناسب مديريت پسماندهاي ويژه كشاورزي در بخش دامداري هاي شهرستان را مطرح نمود كه مقررشد اداره جهاد كشاورزي شهرستان با همكاري ساير سازمان هاي ذي ربط نسبت به آموزش دامداران سطح شهرستان و نظارت بر نحوه دفع صحيح پسماندهاي ويژه آن ها اقدام كنند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات