ساماندهی کشف رود یکی از اولویت های استان است

ساماندهی کشف رود یکی از اولویت های استان است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات