200 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی کشف رود

200 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی کشف رود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات