توافق و تعریض در مسیر 36 متری نوقاب

توافق و تعریض در مسیر 36 متری نوقاب

توافق و تعریض در مسیر ۳۶ متری نوغاب

به همت حسین زاده شهردار و اعضای شورای شهرگناباد بخشی از مسیر ۳۶ متری نوغاب با انجام توافق تعریض شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات