زیرسازی وآماده سازی پارک تعاونی وحدت جهت اجرای زیر ساخت ها

زیرسازی وآماده سازی پارک تعاونی وحدت جهت اجرای زیر ساخت ها

با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم

زیرسازی وآماده سازی پارک تعاونی وحدت جهت اجرای زیر ساخت ها

#عمران

#نقلیه

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات