لزوم حساسیت بر مستندسازی اقدامات همکاران در دفاتر مختلف

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: به منظور بهبود و ارتقا عملکرد شرکت لازم است اقدامات همکاران در واحدهای مختلف مستند سازی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حسن رضوی" در نشست کمیته مدیریت عملکرد با اعلام مطلب فوق اظهار داشت:  آنچه که دستگاه های ارزیاب از ما مطالبه می کنند، مستنداتی است که از سوی دستگاه های اجرایی  ارائه می شود، بنابراین عملکرد هر واحد و مستندات مربوط به آن معمولا در دفاتر وجود دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه های موفق گزارش عملکرد خود را ارائه می کنند، گفت: گستردگی و تنوع کار در شرکت آب منطقه ای تهران به نحوی است که نباید نسبت به ارزیابی ها بی تفاوت باشیم و باید تلاش شود عملکردها ثبت و به موقع ارائه شود.

رضوی با تاکید بر لزوم حساسیت در مستندسازی اقدامات در دفاتر اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای تهران پتانسیل های بالایی دارد به طوری که در حال حاضر معادل حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان پروژه برای تامین آب استان تهران در دست اجرا و مطالعه است.

همچنین علیرضا سنجری نیا دبیر کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران گفت: فرایند ارزیابی دستگاه های اجرایی از اسفند هر سال شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد که این ارزیابی برآیند تلاش های کارکنان از سطوح مدیریت تا بدنه کارشناسی است.

وی با بیان اینکه نتیجه ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در مزایای پرداختی به کارکنان تاثیر دارد، گفت: اگر دستگاهی رتبه های عالی، خوب یا متوسط کسب کند   به ترتیب به ۷۰، ۵۰ و ۳۰ درصد کارکنان می توانند از فوق العاده کارایی و عملکرد برخودار شوند..

سنجری نیا از کسب رتبه " خوب" از سوی شرکت آب منطقه ای تهران در سال گذشته خبر داد و گفت: همه تلاش ها باید در این جهت باشد تا زمینه های بهبود شاخص های مورد نظر در دوره جدید ارزیابی اصلاح و تقویت شود تا به رتبه عالی دست یابیم.

در این جلسه نتایج ارزیابی ها به تفکیک  بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و هریک از مدیران نیز توضیحات لازم را در این خصوص ارائه دادند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات