در محدوده تحت پوشش برق منطقه اي تهران صورت گرفت؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري برق منطقه اي تهران (تابش)، به منظوركاهش هزينه هاي مخابراتي، ارتباطات ICT پست هاي حرم مطهر، پاسداران و اقدسيه بر بستر فيبر نوري با رعايت استانداردهاي تدوين شده و منطبق با طرح جامع مخابرات نوري و هزينه اي بالغ بر 300 ميليون تومان برقرارشد.

بنابراين گزارش مجري طرح ديسپاچينگ و مخابرات شركت برق منطقه اي تهران با تاكيد بر انطباق با طرح جامع مخابراتي و استفاده و طراحي مناسب تجهيزات و فضا به عنوان يكي از ويژگي هاي اين طرح گفت: يكي از دستاوردها و نتايج حاصل از اجراي اين طرح امكان استفاده از كليه نرم افزارها و خدمات فضاي مجازي و تسهيل ارتباط كارشناسان امور انتقال با واحدهاي سازمان است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات