تقدیر استاندار استان قزوین از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی

تقدیر استاندار استان قزوین از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات