ضرورت کنترل عملیات اجرایی ساختمان های واقع در بافت های ثبت شده میراث فرهنگی

ضرورت کنترل عملیات اجرایی ساختمان های واقع در بافت های ثبت شده میراث فرهنگی

ضرورت کنترل عملیات اجرایی ساختمان های واقع در بافت های ثبت شده میبد
مدیر دفترنمایندگی شهرستان میبد برلزوم کنترل عملیات اجرایی ساختمان های واقع در بافت های ثبت شده میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود:عملیات اجرایی ساختمان های واقع در بافت های ثبت شده به منظورجلوگیری  از ساخت و ساز ناهمگون با بافت تاریخی نیاز به کنترل و بررسی دارد .
به گزارش روابط عمومی سازمان-نمایندگی میبد،مهندس صباغی در دیدار با مدیر جدید پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهرستان میبد ضمن تبریک انتصاب وی، اظهار کرد:شهرستان ميبد در حوزه هاي مختلف میراثی و تاریخی پتانسيل هاي بسیارخوبي دارد که باید زمینه حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان و ارزش های موجود در بافت کهن میبد هرچه بهترو بیشتر  فراهم گردد.
وی آمادگی نظام مهندسی در اجرای ضوابط میراث فرهنگی را در بافت های ثبت شده اعلام نمود و گفت:با تعامل و همکاری زمینه بسیاری از فرصتهای موجود مابین نظام مهندسی و پایگاه پژوهشی به ویژه در جهت بهسازی بافت های فرسوده فراهم می گردد.
مهندس صباغی با اشاره به لزوم فعاليتهای علمی در بافت تاریخی میبدگفت:در بافت تاریخی میبد عناصر ارزشمند بسیاری وجود دارد که برای حفظ این عناصر به ویژه در زمینه معماری باید با ارتقای فعالیت های علمی مبتنی بر پژوهش وآموزش در ابعاد گوناگون فعالیتهای شایسته وقابل توجهی انجام شود.
مهندس سیما حشمت مدیر پایگاه پژوهشی میبدهم در این دیدار آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و تعامل با نظام مهندسی شهرستان میبد اعلام نمود و افزود: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی میبد، با هدف مدیریت حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی بنا نهاده شده است که در این زمینه باید با دقت و حساسیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه آثار تاریخی  و بومی شهرستان انجام گردد.
پایگاه پژوهشی میبد در سال 1378 با هدف حفاظت از ارزش های موجود در بافت کهن میبد، همزمان با کاوش های باستان شناسی نارین قلعه به عنوان  یک مرکز دائم پژوهشی پایه گذاری شدو فعالیت‌های آن در سه بخش مطالعه و پژوهش- حفاظت و مرمت های اجرایی- معرفی و آموزش می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات