مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از تاسیسات و تصفیه خانه آب...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از تاسیسات و تصفیه خانه آب...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از تاسیسات و تصفیه خانه آب اردبیل بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس عباس جنگی مرنی و دیگر مسئولین استانی در ابتدا از برج آبگیر طرح آبرسانی اردبیل که عملیات اجرایی آن برای ارتقا کیفیت آب شرب شهر اردبیل در حال انجام می باشد، بازدید کردند.

این پروژه هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تامین و تخصیص اعتبارات در خرداد ماه سال 99 مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در ادامه این برنامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و دیگر مسئولین حاضر از عملیات بهره برداری تصفیه خانه آب شرب شهر اردبیل بازدید کردند و در جریان فرایند تولید آب قرار گرفتند.

در حال حاضر تصفیه خانه آب شرب شهر اردبیل با تمام ظرفیت در حل تولید آب است و لازم است در اسرع وقت عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه شروع گردد.

همچنین مسئولین حاضر در برنامه در ادامه از آزمایشگاه آب تولیدی تصفیه خانه آب شرب اردبیل که کار تست کیفیت آب در آن انجام می گیرد نیز بازدید کردند.

مهندس عباس جنگی مرنی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و دیگر مسئولین استانی همچنین در پایان از عملیات اجرایی شبکه توزیع آب اردبیل نیز بازدید کردند. در این بازدید نسبت به تسریع در اتمام عملیات باقیمانده طرح تاکید شد.

با تکمیل باقیمانده زون بندی، کل شبکه توزیع اصلی آب تکمیل و توزیع آب در سطح شهر به طور یکنواخت انجام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات