چگونگی رسیدگی به تخلفات شرکت های خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی، دستور کار کمیسیون نظام فنی و اجرایی

چگونگی رسیدگی به تخلفات شرکت های خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی، دستور کار کمیسیون نظام فنی و اجرایی


چگونگی رسیدگی به تخلفات شرکت های خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی، دستور کار کمیسیون  نظام فنی و اجرایی

کمیسیون نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی روز ۱۴ آبان تشکیل جلسه داد و برای تدوین پیش نویس ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات شرکت های خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی به بررسی و رایزنی پرداخت.

به گفته مهندس مریوانی دبیر کمیسیون مطابق ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی دارندگان پروانه اشتغال در هر استان بر عهده شورای انتظامی استان می باشد و با توجه به اینکه انجام هرگونه خدمات آزمایشگاهی اعم از ژئوتکنیک، مصالح ساختمانی ،بتن، جوش و .... مستلزم داشتن پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی و عضویت در سازمان استان می باشد، رسیدگی به هر گونه مشکلات و تخلفات شرکت‌ها به عهده شورای انتظامی استان است. گزارش روابط عمومی شورای مرکزی می‌افزاید: کمیسیون نظام فنی و اجرایی در بحث فرایند رسیدگی به تخلفات و تطبیق آن با ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیشنهاد کرد:
اخذ شکایت از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوط به شرکت های خدمات آزمایشگاهی به روال معمول توسط دبیرخانه شورای انتظامی استان انجام و نظر شورا مطابق روال قانونی با استفاده از نظرات کارشناسان و کمیسیون های تخصصی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۷  آیین نامه اجرایی اعلام گردد.
بر اساس این پیشنهاد، نوع محکومیت مطابق جدولی به عنوان تبصره ۳ که در ۳۶ بند تنظیم شده و با بندهای ماده ۹۱(آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) تطبیق و اعلام می گردد.
به گفته وی، دستورالعمل پیشنهادی بعد از ارجاع به کمیسیون لوایح و حقوقی شورای مرکزی و دریافت نظرات اصلاحیه کمیسیون، در جلسه آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات