استعلام

استعلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد ۱- اجرای ابنیه چاهک آسانسور ۲ -خرید و نصب آسانسور با مصالح در شهربابک با مشخصات ذیل را دارند لذا از کسانی که تمایل به انجام کار داشته و دارای مجوز استاندارد و طراحی مونتاژ از اداره کل استاندارد می­باشند در صورت تمایل ضمن بازدید نسبت به کامل کردن فرم مربوطه و پس از مهر و امضاء کردن و در پاکت دربسته قراردادن حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۸/۳۰ تحویل واحد اداری سازمان به نشانی- کرمان- خیابان بحرالعلوم- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دهند به منظور بازدید با شماره همراه ۰۹۱۳۳۹۲۴۸۴۶ یا ۳۴۱۳۴۸۶۴ آقای دکتر ملکی نژاد رئیس دفتر نمایندگی سازمان در شهربابک هماهنگی به عمل آید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات