صدور حكم قضايي براي متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس

صدور حكم قضايي براي متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس

براي متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس حكم قضايي صادر شد.

به گزارش«پارما» سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز در اين باره گفت: براي متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس به اتهام نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز و شكار دو ميش وحشي حكم قضايي صادر شد.

عليرضا غلامي افزود: دادگاه كيفري نطنز به استناد مواد قانوني مرتبط، متهم را بابت شكار هر يك از ميش ها به تحمل سه سال حبس تعزيري و ضبط سلاح و ساير ادوات شكار به نفع دولت و بابت حمل و نگهداري فشنگ غير مجاز به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال محكوم نمود.

منطقه حفاظت شده كركس داراي وسعت 114 هزار هكتار بوده و شهر نطنز در دامنه شرقي آن قرار دارد. در اين منطقه 290 گونه گياهي، 13 گونه پستاندار، 62 گونه پرنده، 12 گونه خزنده و يك گونه دوزيست شناسايي و ثبت شده است. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات