سد معبر حق الناس نابخشودنی

سد معبر حق الناس نابخشودنی

سد معبر حق الناس نابخشودنی

فعالیت دو گشت واحد اجرائیات شهرداری گناباد با همکاری بخش خصوصی مهدی پریشان بیلندی و جمع آوری سد معبر های خیابان سعدی، آیت الله غفاری، بلوار طالقانی و معلم

حقوق یکدیگر را ضایع نکنیم...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات