آمادگی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع یزد برای مقابله با بارندگی‌های فصل بارشی جدید

آمادگی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع یزد برای مقابله با بارندگی‌های فصل بارشی جدید

مدیرعامل و معاونان بهره ­برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد از اقدامات اصلاحی انجام‌شده در مسیر خط ۴۰۰ کیلوولت نخلستان – بهرمان بازدید کردند.

مدیرعامل و معاونان بهره ­برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد از اقدامات اصلاحی انجام‌شده در مسیر خط ۴۰۰ کیلوولت نخلستان – بهرمان بازدید و میزان آمادگی شبکه‌های انتقال برای مواجهه با روان آب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید احتمالی در فصل بارشی پیش رو را بررسی کردند.

علی­محمد فتح‌آبادی معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به این‌که طول خطوط انتقال و فوق توزیع استان یزد، بیش از ۳۸۰۰ کیلومتر مدار است، افزود: هم‌اکنون با بازدیدهای پیوسته و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام‌شده، شبکه‌های انتقال و فوق توزیع استان آمادگی کامل برای مواجهه با نزولات جوی و رحمت الهی را دارد.

وی تصریح کرد: در جریان بارندگی‌های شدید ابتدای سال در برخی از نقاط استان به دلیل فعالیت‌های عمرانی سایر سازمان‌ها و همچنین ساختار سست خاک برخی از مناطق، حرکت مسیر روان آب‌های ناشی از بارندگی، تغییر مسیر یافته و به دکل‌های شبکه‌های انتقال و فوق توزیع نزدیک شده بود که خوشبختانه با اقدام به‌موقع گروه تعمیرات و پیمانکاران مربوطه در بخش‌های خصوصی شرایط تحت کنترل قرار گرفت.

مدیرعامل و معاونان بهره ­برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد از اقدامات اصلاحی انجام‌شده در مسیر خط ۴۰۰ کیلوولت نخلستان – بهرمان بازدید کردند.

مدیرعامل و معاونان بهره ­برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد از اقدامات اصلاحی انجام‌شده در مسیر خط ۴۰۰ کیلوولت نخلستان – بهرمان بازدید و میزان آمادگی شبکه‌های انتقال برای مواجهه با روان آب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید احتمالی در فصل بارشی پیش رو را بررسی کردند.

علی­محمد فتح‌آبادی معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به این‌که طول خطوط انتقال و فوق توزیع استان یزد، بیش از ۳۸۰۰ کیلومتر مدار است، افزود: هم‌اکنون با بازدیدهای پیوسته و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام‌شده، شبکه‌های انتقال و فوق توزیع استان آمادگی کامل برای مواجهه با نزولات جوی و رحمت الهی را دارد.

وی تصریح کرد: در جریان بارندگی‌های شدید ابتدای سال در برخی از نقاط استان به دلیل فعالیت‌های عمرانی سایر سازمان‌ها و همچنین ساختار سست خاک برخی از مناطق، حرکت مسیر روان آب‌های ناشی از بارندگی، تغییر مسیر یافته و به دکل‌های شبکه‌های انتقال و فوق توزیع نزدیک شده بود که خوشبختانه با اقدام به‌موقع گروه تعمیرات و پیمانکاران مربوطه در بخش‌های خصوصی شرایط تحت کنترل قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات