ذاکری: عدم حضور شهردار در جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با توجه به دعوت رسمی - اداری از ایشان، ایجاد اخلال در انجام وظیفه نظارتی شورا می باشد./ عاقلمنش: رئیس کمیسیون، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسه ای با حضور ریاست محترم شورا و نهادهای بازرسی، امنیتی، نماینده تام الاختیار استانداری را بعمل آورند تا به نقطه نظری واحد دست پیدا کنیم.

ذاکری: عدم حضور شهردار در جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با توجه به دعوت رسمی - اداری از ایشان، ایجاد اخلال در انجام وظیفه نظارتی شورا می باشد./ عاقلمنش: رئیس کمیسیون، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسه ای با حضور ریاست محترم شورا و نهادهای بازرسی، امنیتی، نماینده تام الاختیار استانداری را بعمل آورند تا به نقطه نظری واحد دست پیدا کنیم.

در یکصد و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا شهر رشت مطرح شد:
ذاکری: عدم حضور شهردار در جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با توجه به دعوت رسمی - اداری از ایشان، ایجاد اخلال در انجام وظیفه نظارتی شورا می باشد./ عاقلمنش: رئیس کمیسیون، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسه ای با حضور ریاست محترم شورا و نهادهای بازرسی، امنیتی، نماینده تام الاختیار استانداری را بعمل آورند تا به نقطه نظری واحد دست پیدا کنیم.
ذاکری: عدم حضور شهردار در جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با توجه به دعوت رسمی - اداری از ایشان، ایجاد اخلال در انجام وظیفه نظارتی شورا می باشد./ عاقلمنش: رئیس کمیسیون، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسه ای با حضور ریاست محترم شورا و نهادهای بازرسی، امنیتی، نماینده تام الاختیار استانداری را بعمل آورند تا به نقطه نظری واحد دست پیدا کنیم.
یکصد و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری در محل شورای شهر، روز پنجشنبه 98/8/16 راس ساعت 10:00 و با حضور دکتر ذاکری رئیس کمیسیون تشکیل گردید،
ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری بیان داشت:
باید از رفتار هیجانی بپرهیزیم، برای رسیدن به نتایج مطلوب هر بخش از کار را می باید به حوزه ی تخصصی خودش بسپاریم. ما بعنوان اعضاء و مشاورین کمیسیون نظر فنی خود را می دهیم حتی اگر مخالف نظر اجرایی شهرداری باشد.
وی در ادامه افزود: درب کمیسیون بهداشت به روی تمامی متخصصین و افرادی که صاحب اندیشه و نظر در راستای حل معزل پسماند میباشند باز می باشد.
وی در ادامه اظهاراتش بیان داشت: در خصوص ایجاد تغییرات در مرکز کود آلی و پسماند باید ارزیابی دقیق صورت پذیرد که وضعیت اکسید آهن در دراز مدت چه خواهد شد؟ و در خصوص بحث فیلترینگ اگر به سد تحریم برخورد کنیم چه پیش خواهد آمد؟ و دیگر اینکه گازهای خروجی که قابلیت کنترل و محاسبه ندارند دچار چه وضعیتی خواهند شد ؟
وی در ادامه اظهاراتش تصریح کرد:
در خصوص تبصره 3 پس از مصوب شدن افزایش میزان عوارض و نیز صرف عواید حاصل از آن در 7 نقطه حوزه شهری  جهت بهبود وضعیت خدمات رسانی آب و فاضلاب به شهروندان مناطق مورد نظر، گزارشات و مستنداتی به دست ما رسیده است که ایجاد شبهه نموده است فلذا جهت رفع ابهامات موجود از مدیران آب و فاضلاب حوزه ی شهری جهت ایراد پاره ای توضیحات در جلسه آتی کمیسیون دعوت بعمل می آوریم.
ذاکری در پایان اظهاراتش بیان داشت:
پیرو بازدید اعضاء کمیسیون از مرکز کود آلی مدیر مرکز کود آلی را جهت ارائه پاره ای از توضیحات به کمیسیون فرا خواندیم ایشان عنوان کردند که آقای شهردار از حضور ایشان ممانعت نموده و حضور یا عدم حضور در صحن را منوط به ارائه دعوتنامه کتبی نموده اند.
فلذا برای جلسه امروز نیز علیرغم ارسال دعوتنامه کتبی که تسلیم ایشان نیز گردیده است در جلسه حاضر نشده اند که قطعا تذکرات لازم در صحن شورا ارائه خواهد گردید. چرا که رویه رفتاری ایشان در کار نظارتی شورا اخلال ایجاد کرده و نقض صریح قانون میباشد.
عاقلمنش عضو کمیسیون بیان داشت: نظر به تبلیغات رسانه ای و حضور بسیاری از مسئولین پای کار ابتدای به ساکن بدنه شورا باید یک موضع گیری واحدی داشته باشد و با توجه به تخصص مشاورین کمیسیون و نیز هماهنگی با مسئولین نظارتی و امنیتی اتاق فکری تشکیل گردد تا در غالب تشکیل یک سلسه جلسات راهکارهای لازم اتخاذ گردد.
وی افزود: خواهش من از جناب دکتر ذاکری این است که بعنوان رئیس کمیسیون، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسه ای با حضور ریاست محترم شورا و نهادهای بازرسی، امنیتی، نماینده تام الاختیار استانداری را بعمل آورند تا با توجه به محدودیت زمانی و شرایط خاص اقتصادی موجود به نقطه نظری واحد دست پیدا کنیم.
دهدار از مشاورین حاضر در جلسه بیان داشت:
پیرو نشستهای قبلی و موارد مطروحه و ارائه مطالبی که با حضور خانم شیرزادی انجام شد نظر بنده این است که، در صورت قبول طرح ایشان از جانب اعضاء محترم شورا ایشان تا دو سال پای کار باشند و خط ارتباطی ما با ایشان تنها خرید دستگاه از ایشان نباشد.
وی افزود: لازم است که در زمان عقد قرارداد
در زمره تعهدات ایشان قید گردد که کار تفکیک زباله بر اساس طرح پیشنهادی ایشان و با مدیریت خود ایشان صورت پذیرد.
جواهرشناس از دیگر مشاورین حاضر در جلسه بیان داشت:
در بازدید بعمل آمده دیده شد که در سالنها طول و عرض و ارتفاع ویندرو نامناسب بوده و مواد غیر آلی مانند پلاستیک و شیشه با حجمهای زیاد در آن دیده می شود که وجود این مواد رطوبت زباله را بالا برده و میکروارگانیسمهای هوازی با بی هوازیها مخلوط شده که خود عامل بوی تعفن زباله هایی است که در حال حاضر استشمام می کنیم.
جواهر شناس اظهار داشت:
در مجموعه موجود کار تجزیه و هوادهی بخوبی انجام نمیشود. در قسمتهای دیگر دستگاهها بدلیل خرابی خوابیده و بدلیل مدیریت نامناسب دیواره های فلزی ستونها و سالن دچار آسیب شده اند چرا که ویندرو در زمان دپو شدن میباید از آنها فاصله داشته باشد که این اصل رعایت نمی گردد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات