نقش مسکن‌سازان در بهبود کیفیت هوا

کارشناسان معتقدند، پژوهشگران بین‌المللی باید مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های واضح و روشن برای سازندگان مسکن وبرنامه‌ریزان شهری فراهم کنند تا در هنگام اجرای زیرساخت‌های سبز، مزایای آن را افزایش و اثرات آلودگی هوا را معکوس‌کنند. برای کاهش آلودگی هوا در بسیاری از مناطق جهان، نیاز به برنامه‌ریزان در حوزه مسکن است تا با همکاری و پیروی از دستورالعمل‌های روشن و آسان، بهترین روش در ایجاد زیرساخت‌های سبز را به کار گیرند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات