برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان در استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان در استان چهارمحال و بختیاری


برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری، انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه سال دوم برگزار و مهندس مهران کوهی کمالی مجدداً به عنوان رئیس سازمان برگزیده شد.
همچنین مهندس معصومه کیانپور به عنوان نایب رئیس اول
مهندس غلامرضا طالبی فارسانی به عنوان نایب رئیس دوم
و مهندس مجید خرم به عنوان دبیر برگزیده شدند.
به پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب هیئت مدیره آقای سید نقی کنعانی نیز به عنوان خزانه دار سازمان معرفی شد.
به این ترتیب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری بدون تغییر مجدداً در همان سمتهای قبلی فعالیت خود را ادامه می دهند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات