استاندار کرمانشاه تاکید کرد: لزوم ورود شهرداران در بحث رونق مسکن

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: شوراها قرار است به عنوان نماینده مردم مشارکت مردم را در امور شهر افزایش دهند، نه اینکه با مخالفت با افزایش عوارض معقول، مانع این مشارکت شوند. بازوند در ادامه با اشاره به اولین میزبانی استان از زوار عتبات عالیات در ایام اربعین امسال با توجه به بازگشایی مرز خسروی، گفت: خوشبختانه شهرداران شهرهای مسیر به خوبی از عهده این میزبانی برآمدند و توانستند حال و هوای شهرها را متناسب با ایام اربعین مهیا کنند و در همین راستا از شهرداران می‌خواهیم نقاط ضعف خود را شناسایی و برای سال آینده پرقدرت‌تر و آماده‌تر مهیای میزبانی از زوار شوند. استاندار کرمانشاه همچنین از شهرداران خواست تا بطور جدی در بحث رونق صنعت مسکن در شهرها ورود کنند و یادآور شود: رونق بازار مسکن به نفع درآمد شهر و شهرداری و شهروندان است و این مهم باید با لحاظ بسته‌های تشویقی در دستور کار قرار گیرد. استاندار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات