از توسعه شهرنشینی تا بازآفرینی فضاهای شهری

از توسعه شهرنشینی تا بازآفرینی فضاهای شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، توسعه شهرنشینی و اسکان جمعیت زیاد در شهرها که غالباً مهاجران می باشند تأثیرات قابل توجهی بر بافت های قدیمی و فرسوده بر جای گذاشته که باعث تخریب و فرسودگی بافت های مذکور و در نتیجه مشکلات و محدودیت های بسیاری گردیده است؛ بازآفرینی، اصلی ترین رویکرد حفاظت شهری، بعنوان یک واژه عام در ادبیات شهرسازی مفاهیم بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی، روان بخشی و نوزایی شهری را دربر می گیرد.

طبق تحقیقات میدانی روابط عمومی سازمان مناطق نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی اغلب محدوده هایی هستند که در آن ها واحدهای مسکونی کم دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیار می باشند و در بیان کلی میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به وضعیت زیرساخت های شهری هنوز به نُرم استاندارد نرسیده است.

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری این قابلیت را دارا است تا در حوزه های مختلف بازآفرینی فعالیت داشته و طرح هایی را ارائه کند که به منظور مرمت و احیای ابنیه تاریخی تهیه می شوند.

قابل توجه است این طرح ها ضمن ترمیم خرابی های گذشته و آسیب های وارد بر بنا، موضوع احیاء و عملکرد جدید به این بناها را متناسب با نیازهای زندگی روزمره درنظر دارند و یا طرح هایی که می توانند در هر دو حوزه بهسازی و نوسازی تهیه و به اجراء درآیند که مهم ترین ویژگی این طرح ها، استفاده از ارزش های معماری گذشته است.

از جمله اهداف سازمان عمران در فعالیت حوزه بازآفرینی فضاهای شهری می توان به پیشنگری و پیشگیری از یکپارچگی شبکه های شهری، ارتقای منزلت مکانی، ارتقای کارایی نظام حمل و نقل شهری، افزایش تاب آوری شهرها، حفاظت از زیست بوم ها، حفاظت پایدار از میراث تاریخی، بهبود فضاهای سکونتگاهی اشاره کرد که این مهم با تعاملات سازنده سازمان با دستگاه های اجرایی و متولیان امر هدف گذاری شده است.

روابط عمومی سازمان عمران در آینده اخبار و جزئیات بیشتری را پیرامون عملکرد این مجموعه در حوزه بازآفرینی فضاهای شهری منتشر خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات