حضور رئیس شورای اسلامی شهر ساری در جلسه ستاد گرامیداشت چل سالگی بسیج

حضور رئیس شورای اسلامی شهر ساری در جلسه ستاد گرامیداشت چل سالگی بسیج

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات