شورای انسجام بخشی مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق استان برگزار شد

به منظور انسجام بخشی و هماهنگی بین روابط عمومی های صنعت آب و برق استان کرمان، جلسه ای به ریاست مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای در محل سالن جلسات آب منطقه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 18 آبانماه 98 جلسه ای به منظور انسجام بخشی و هماهنگی بین روابط عمومی های صنعت آب و برق استان کرمان، به ریاست مهندس شکیبائی مدیر روابط عمومی و با حضور سایر مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق استان در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل مختلفی از جمله تمهیدات لازم جهت سفر وزیر نیرو به استان کرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

در پایان ضمن جمع بندی موضوعات جلسه، نقطه نظرات و پیشنهادات اعضاء جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات