اداره استاندارد گناوه خبر داد: صدور ۲۸ مجوز ایمنی آسانسور در گناوه

وی گفت: برخی از مدیران مجتمع‌ها و مراکز دارای آسانسور مانند مجتمع مسکونی مهر به‌دلیل رعایت نکردن موازین استاندارد مهرو موم شد که بدون‌ مجوز و خودسرانه فک پلمب کرده‌اند. شاهین زاده ارتباط با کیفیت استاندارد آرد نانوایی‌های شهرستان گفت: در بازرسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره با دیگر دستگاه‌های مرتبط، آرد نانوایی‌ها مشکلی نداشت و دارای استاندارد است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات