بخش بخار نیروگاه گهران توسط رئیس جمهور در هفته جاری افتتاح می شود

بخش بخار نیروگاه گهران توسط رئیس جمهور در هفته جاری افتتاح می شود

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات