با حضور مدیران الکتریک نیروگاه های کشور در نیروگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد/ نشست تخصصی اعضای کمیته الکتریک شرکت تولید برق حرارتی

با حضور مدیران الکتریک نیروگاه های کشور در نیروگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد/ نشست تخصصی اعضای کمیته الکتریک شرکت تولید برق حرارتی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات