رشد قیمت مسکن در مناطق مصرفی آرام شد

رشد قیمت مسکن در مناطق مصرفی آرام شد

رشد قیمت مسکن در شش منطقه پرتقاضای شهر تهران آرام شده است؛ به طوری که مهرماه ۱۳۹۸ نرخ افزایش سالیانه قیمت در این مناطق کمتر از رشد میانگین شهر تهران بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات