فراخوان جشنواره پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه "فقر"

فراخوان جشنواره پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه "فقر"

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جشنواره پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی در حوزه فقر،خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات