پاسخگویی به درخواست شهروندان مبنای ارتقای مدیران شهرداری است

پاسخگویی به درخواست شهروندان مبنای ارتقای مدیران شهرداری است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات