درخواست شهروندان ظرف 72 ساعت در شهرداری مشهد پیگیری می شود/ مرکز 137  ...

درخواست شهروندان ظرف 72 ساعت در شهرداری مشهد پیگیری می شود/ مرکز 137 ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

    منبع خبر

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

      نظرات