درخواست شهروندان ظرف 72 ساعت در شهرداری مشهد پیگیری می شود/ مرکز 137 ...

درخواست شهروندان ظرف 72 ساعت در شهرداری مشهد پیگیری می شود/ مرکز 137 ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات