راه حل درمان رکود بازار مسکن چیست؟

مقایسه تعداد معاملات انجام شده در مهر ماه نسبت به ماه گذشته نشان از افزایش ۲۰ درصدی معاملات دارد، اما این افزایش به هیچ وجه نمی‌تواند نشان از پایان دوران رکود معاملات در بازار مسکن شهر تهران باشد. ماجرا از این قرار است که در ۴ سال اخیر، تنها در سه ماه اخیر یعنی مرداد و شهریور و مهر سال ۹۸ تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران کمتر از ۴ هزار فقره معامله بوده است. این ماجرا نشان از ثبات قیمت‌ها در سه ماه اخیر بعد از یک دوره دوساله افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن است. تقاضایی که در چند سال اخیر در بازار خرید مسکن بسیار کمرنگ شده و بنا بر بررسی داده‌های آماری سهم این نوع تقاضا در چند سال اخیر به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. در این شرایط دولت می‌تواند از ابزارهای تنظیمی خود استفاده کرده و شرایطی را ایجاد کند تا سهم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات