شورای هماهنگی و انسجام بخشی شرکتهای وابسته وزارت نیرو

جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان کرمان با حضور مدیران ارشد و معاونین شرکتهای وابسته وزارت نیرو به ریاست مهندس رشیدی در محل سالن جلسات آب منطقه ای برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 18 آبانماه 98 جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان کرمان با حضور مدیران ارشد و معاونین شرکتهای وابسته وزارت نیرو به ریاست مهندس رشیدی در محل سالن جلسات آب منطقه ای برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس رشیدی رئیس شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان، ضمن خوش آمد گویی به مدیران، به بیان دیدگاه های خود نسبت به مسائل مد نظر پرداخت.

سایر مدیران و معاونین حاضر در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود نسبت به مسائل مطروحه پرداختند و در پایان تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای كرمان

شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات