ضرورت ایجاد دستورالعمل واحد در بازار آب

مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: به منظور اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در خراسان و کشور باید سه مورد ایجاد تشکل واحد و واگذاری امور به مردم، بروز رسانی اطلاعات آماری و ایجاد دستورالعمل واحد در بازار آب(خرید و فروش آب) اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، میبدی در دومین کارگاه تخصصی آموزشی مدیریت پایای آب(پایش مدیریت اطلاعات و مشارکت کنش‌گران در مدیریت آب) با اشاره به اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب، اظهار کرد:  مدیریت آب های زیر زمینی تا قبل از سال 84 اعتبار خاصی نداشت و تنها کل اعتبار 50 میلیون تومان بود که این اعتبار برای اقدامات جدی کافی نبود.

وی افزود: در سال 84 طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب با 12 میلیارد تومان بودجه طراحی و تصویب شد که به دلیل نداشتن مشاور با 20 میلیارد تومان اعتبار در مدت زمان دو سال پیاده سازی و اجرا شد.

مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ادامه داد: در سال 85 بر اساس آمار برداری های انجام شده 103 هزار چاه غیر مجاز شناسایی شد و تا شال 93 مجددا طرح تعادل بخشی به طرح احیا منابع آب تبدیل شد و کسری مخزن از 5/4 میلی مترمکعب به شش یا هفت میلی متر مکعب رسید.

میبدی اظهار کرد:  در ایجاد تشکل آب نظر بر این بود که از ابتدای تصویب تا تصمیم گیری کشاورزان نقش پررنگی داشته باشند که در دستورالعمل جدید این موضوع به خوبی دیده شده است.

وی گفت:  از جمله مشکلات دراین خصوص عمل نکردن شورای عالی آب به وظایف اصلی خود در خصوص هماهنگی بین ارگان های مختلف بود که طرح سازگاری با کم آبی را در وضعیت نا مناسب تری قرار داد.

مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی اتاق بازرگانی بیان کرد: دومین مساله وجود اختلاف بین وزارت نیرو و جهادکشاورزی بود که مدیریت و واگذاری طرح را با مشکل رو به رو ساخت.

میبدی با بیان اینکه نمونه های خوبی از مدیریت منابع آبی در دشت های مشهد، چناران و نیشابور وجود دارد، خاطر نشان کرد: علی رغم این موضوع نقاط ضعفی همچنان وجود دارد که باید بر اساس رویکرد تشکلی و مدیریت مشارکتی کشاورزان و تمامی ارگان ها نظرات واحد و یکسانی داشته باشند.

وی گفت: با رعایت سه مورد ایجاد تشکل واحد و واگذاری امور به مردم، بروز رسانی اطلاعات آماری و ایجاد دستورالعمل و ضوابط واحدی در بازار آب(خرید و فروش آب) امکان اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در کشور و خراسان ایجاد می شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات