فرصت تاریخی ۱۴۰۰ پیش روی تهران

تصور تهران در سال ۱۴۰۰ در نگاه اول و بدون ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری این شهر می‌تواند در نوع خود نگران‌کننده باشد. سیاستی که چندسالی است در مدیریت شهری تهران مورد توجه قرار گرفته و تقویت رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در در حوزه محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز تهران مدیریت پسماند است. یکی از مهم‌ترین تصوراتی که می‌توان از تهران ایده‌آل در سال ۱۴۰۰ داشت، تفکیک پسماند از محل و فعال‌شدن شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در حوزه تفکیک در واقع تهران بدون سیاست‌های درست و اثرگذار در حوزه مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۰ و با توجه به افزایش سالانه جمعیت می‌تواند چالش‌های بسیار زیادی داشته باشد. در واقع وضعیت ایده‌آل در تهران در سال ۱۴۰۰ شهری است با خطوط ریلی و در حوزه آسیب‌های اجتماعی جلب مشارکت نهادهای مدنی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند زمینه‌ساز حل بلندمدت این مشکلات شود و تصور تهران بدون مشارکت نهادهای مدنی تصور ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات