برگزاری نود و پنجمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین

نود و پنجمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین با حضور رئیس کمیته، اعضاء اصلی کمیته تحقیقات، اساتید دانشگاه و سایر اعضای کارگروه های تخصصی در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، مهندس ملکی مدیر عامل و رئیس کمیته تحقیقات شرکت پرداختن به مسائل اجتماعی بخش آب و کشاورزی، استفاده از مشارکت های مردمی در حفاظت منابع آبی استان و ارتباط هر چه نزدیکتر صنعت و دانشگاه در حوزه مدیریت منابع آب را از مهمترین مطالبات این کمیته دانست.

مهندس ملکی لزوم هر چه بیشتر کاربردی و عملیاتی شدن تحقیقات و انجام پژوهش های هدفمند را از ضروریات شرکت آب منطقه ای قزوین برشمرد و عنوان داشت: نظری به گذشته و تاریخ کهن کشور و استان نشان می دهد که برای تعدیل مشکلات ناشی از محدودیت های منابع آب ابتکارات و ابداعات متنوعی در زمینه بهره برداری از منابع آب سطحی و زیر زمینی در ابعاد سازه ای و مدیریتی مورد توجه بوده است که احداث سدهای مخزنی و انحرافی در بعد سازه ای و نظام های حق آبه بری مدون در بعد مدیریتی آن قابل ذکر است.

در ادامه این جلسه راهکارهایی جهت تأمین و تخصیص بودجه و اعتبارات پژوهشی شرکت توسط دبیر کمیته ارائه گردید و همچنین امکان افزایش بودجه پژوهشی جاری شرکت از محل موضوع ماده 56 قانون الحاق (2) از محل یک درصد هزینه های اداری (غیر عملیاتی) بودجه مصوب سال 98 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش پایانی این جلسه، موضوعات پژوهشی مصوب سال 98 توسط اعضای کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت و یکی از موضوعات کاربردی و مورد نیاز شرکت انتخاب و حاضرین در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص کاربردی تر شدن روند تحقیقات بیان داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات