انتشار مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب در سیویلیکا

انتشار مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب در سیویلیکا

www.BanaNews.irبنانیوز- مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب که اردیبهشت ماه امسال توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  در تهران برگزار شده بود در سیویلیکا منتشر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این مجموعه با تعداد ۱۴۲ مقاله در ۱۴۳۰ صفحه در حوزه مهندسی آب و هیدرولوژی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

برخی از عناوین این مقالات به شرح زیر می باشد:

 

۱٫ A Removal Method for Impacts Effects Of The Additional Chlorine in the Cooling Water Effluent of Thermal Power Plants
2. APPLICATION OF AN INTEGRATED RBC-AS& AN UP-FLOW A/O SLUDGE FIXED FILM (UAASFF) BIOREACTOR REMOVING NUTRIENT FROM WASTEWATER
3. Design and fabrication of pilot scale system using membrane technology for yeast industry wastewater treatment
4. evaluation of anaerobic baffled reactor application as a novel approach for decentralized wastewater treatment systems
5. Excess Sludge Minimization by Parameters Optimization in Activated Sludge Systems
6. fabrication of highly permeable polyamide composite nanofiltration membranes for water softening
7. KINETHIC ANALYSIS OF WATEWATER TREATMENT PROCESS IN AN UPFLOW A/O SLUDGE FIXED FILM (UAASFF) BIOREACTOR
8. Nanomaterials as a new technology in water and wastewater treatment
9. OLIVE CAKE: A NATURALADSORBENT FOR LEAD UPTAKE FROM AQUEOUS SOLUTIONS
10. ozonation of waste water polluted by PCB oil with and without nano -TiO2 catalyst
11. photocatalytic activity of polyaniline/ zno nanoparticles composite under visible light irradiation
12. public -private partnership: governing urban water services in yazd
13. PULPAND PAPER WASTEWATER RTEATMENT VIA OPTIMIZED POLYVINYLALCHOLE (PVA)/POLYETHERSLFUNE (PES)COMPOSITE NANOFILTRATION MEMBRANES
14. REMOVAL OF ZINC FROM WASTEWATER USING DRIED ACTIVATED SLUDGE
15. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION SYSTEMS IN IRAN: CHALLENGES AND OPPOURTUNITIES
16. SYNTHESIS OF ZNS NANOPARTICLES AND THEIR NANOCOMPOSITE WITH ZNO AND INVESTIGATION OF THEIR PHOTOCATALYTIC ACTIVITY IN REMOVAL OF C.I.REACTIVE YELLOW 84 FROM DYE SOLUTION
17. treatment of water and wastewater by magnetic field
18. USING INDIGAU ASSET MANAGEMANT TOOL FOR PRIORITIZING REHABILITATION PROGRAMS OF SEWAGE NETWORK OF CAEN-LA-MER
19. کنترل مصرف انرژی در پمپهای سانتریفوژ
۲۰٫ کنترل سرریز مخازن بوسیله ساخت و طراحی شیرهای شناور داخل مخزنی انطباقی و جایگزینی آن با شیرهای کنترل سطح در روستاههای استان فارس
۲۱٫ کاهش الکتریکی کدورت پسابهای روغنی با استفاده از میدان الکتریکی غیریکنواخت و مقایسه آن با روش انعقاد شیمیایی
۲۲٫ کاربرد pellet reactor درحذف ترکیبی سختی و کروم
۲۳٫ کاربرد گیاهان ابزی در تصفیه پیشرفته فاضلاب مطالعه موردی: استفاده از گیاه عدسک ابی گونه lemna gibba در حذف ازت امونیاکی و فسفات در تصفیه خانه غرب اهواز
۲۴٫ کاربرد VFD در صنعت آب و فاضلاب و بهینه سازی مصرف انرژی
۲۵٫ کاربرد روش زنجیره بحرانی درمدیریت زمان پروژههای صنعت آب و فاضلاب
۲۶٫ کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت آب و فاضلاب و مطالعه موردی پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر محموداباد
۲۷٫ مقایسه فرایندهای تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده و راکتور ناپیوسته متوالی BR با استفاده از نرم افزار IRAN WTP
28. مقایسه اقتصادی - اجتماعی مجمتع سازی و تک روستایی با نگاه ویژه به تصفیه خانه آب گوردیگل و روحکندی شهر بیله سوار
۲۹٫ مقایسه عملکرد تکنیکهای ANFIS , SVM در پیش بینی نرخ شکست لوله های شکست توزیع آب
۳۰٫ مدلسازی نشت در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل تحلیل هیدرولیکی
۳۱٫ مدلسازی و بررسی پیامد حوادث در واحد تصفیه آب و فاضلاب کرمانشاه
۳۲٫ مدلسازی تاثیر میزان گازهای محلول د رتخریب اشریشیاکلی موجود در آب به وسیله راکتورهای کاویتاسیون
۳۳٫ مدلسازی رفتار راکتورهای کاویتاسیون اکوستیک روشی جایگزین درگندزدایی آب
۳۴٫ مدلسازی راکتورهای کاویتاسیون هیدرودینامیک به کار رفته در تصفیه آب
۳۵٫ مدیریت هدررفت آب در شبکه های ابرسانی با نگرش بر عملکرد لوله های پلی اتیلنی مطالعه موردی: استان مازندران و استان اذربایجان شرقی
۳۶٫ مدیریت وانالیز ریسک در بخش آب و فاضلاب
۳۷٫ مطالعه اثر نانوذرات سیلور در گندزدایی آب
۳۸٫ مطالعه تئوری و تجربی فرایند جذب رنگزای رودامین B از اب الوده با استفاده از جاذب طبیعی پوست بادام
۳۹٫ مطالعه رفتار فوتوکاتالیستی ZnO تثبیت شده روی بنتونیت برای رنگبری الاینده رنگی اسید رد ۵۲
۴۰٫ نگرش مهندسی پدافند غیرعامل برتاسیسات آب
۴۱٫ نتایج حاصل از بالانسینگ آب سال ۸۸ در شرکت اب و فاضلاب استان فارس
۴۲٫ گذار منعطف از اقتصاد دولتی به اقتصاد ازاد دربخش آب و فاضلاب
۴۳٫ پارامترهای مهم طراحی بیوراکتورهای غشایی و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضلاب
۴۴٫ پدافند غیرعامل در واحدهای کلرزنی سامانه های ابرسانی
۴۵٫ افزایش بهره وری از پساب تصفیه شده با توجه به لازمه های زیست محیطی مطالعه موردی: شهر کرمان
۴۶٫ امکان سنجی استفاده مجدد پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان در فضای سبز و کشاورزی
۴۷٫ امکان سنجی استفاده از فشار منفی و گرما به عنوان راهکاری جهت به صفر رساندن پساب حاصل از اب شیرین کن ها
۴۸٫ امکان سنجی بازچرخانی پساب تصفیه شده در ابیاری فضای سبز به روش قطره ای مطالعه موردی: شهرک صنعتی بجنورد
۴۹٫ اندازه گیری سولفید هیدروژن در طول خط انتقال فاضلاب شهر شیراز
۵۰٫ اهمیت پیش بینی و مدلسازی آب مصرفی شهر الوند با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی وتاثیر آن در مدیریت انرژی
۵۱٫ ایمنی کار با مواد شیمیایی و کلر در آب و فاضلاب با استناد به OSHA
52. اثر فاضلابهای بیمارستانی برروی سیستم های تصفیه فاضلابهای شهری و خطرات زیستی آن
۵۳٫ اثرات استفاده از پسابها بربرخی گیاهان منطقه جنوب شهر تهران
۵۴٫ اثرات استفاده از پسابها در اراضی کشاورزی جنوب شهر تهران
۵۵٫ اجرای سامانه کنترل و مانیتورینگ و اهمیت پایش لحظه ای تجهیزات و پارامترها مجتمع ۴۰ روستایی قدمگاه ارسنجان استان فارس
۵۶٫ اختراع شیر هوشمند اضطراری قابل نصب در داخل مخازن و مجاری و کاربرد آن درمدیریت بحران بعد از زلزله و پدافند غیرعامل
۵۷٫ ارائه ضریب عکس العمل فنریت برای انواع خاکهای ایین نامه ۱۸۰۰ جهت تحلیل و بهسازی شریانهای حیاتی انتقال آب
۵۸٫ ارتقا فرایندهای ته نشینی و صافی سازی با استفاده از سیستم لاملا و فیلتر سه لایه ای در تصفیه خانه آب اصفهان
۵۹٫ ارزیابی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی کاربری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر مهریز یزد
۶۰٫ ارزیابی عملکرد زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب مطالعه موردی: شهر خرم اباد
۶۱٫ استفاده از نانوذرات الیاف نارگیل برای حذف الاینده رنگین از پساب
۶۲٫ استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده OWA در تعیین اهمیت بخشهای مختلف تصفیه خانه های آب
۶۳٫ استفاده از سیستم نانوفیلتراسیون در تصفیه فاضلاب صنعتی غیرسمی کارخانه ذوب اهن اصفهان
۶۴٫ استقرار سیستمهای کنترل از راه دور در مخازن آب شرب از دو دیدگاه اقتصادی و بهره وری - مطالعه موردی
۶۵٫ اصلاح سطحی نانوذرات دی اکسید تیتانیم با استفاده از پلیمر هادی پلی انیلین و بررسی رفتار فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت حاصل در حذف الاینده های رنگی از آب
۶۶٫ بهینه سازی فرایند SBR در تصفیه فاضلاب شهری تهران
۶۷٫ بهینه سازی کمپوست ترکیبی co-composting با استفادها ز زباله خانگی شهر بابل و لجن دفعی تصفیه خانه فاضلاب شهرک یثرب
۶۸٫ بهینه سازی سیستم تصفیه لجن فعال برپایه مدل زیست محیطی
۶۹٫ بهینه سازی شبکه های ابرسانی با مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت درم حیط water GEMS مطالعه موردی: مجتمع ابرسانی دو حصاران خراسان جنوبی
۷۰٫ بهبود روشهای اجرایی مدیریت عرضه و تقاضا درشرکتهای آب و فاضلاب روستایی اذربایجان شرقی با استفاده از ابزارهای مدیریت
۷۱٫ بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی شهرک مسکونی شهید بهشتی
۷۲٫ براورد تقاضای آب خانگی و اثر هدفمند شدن یارانه ها برمیزان تقاضای آن مطالعهموردی شهرستان همدان
۷۳٫ براورد تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از سری فوریه: مطالعه موردی شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی
۷۴٫ بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در نیترات زدایی از آب زیرزمینی مطالعه موردی : آب زیرزمینی منطقه ۶ تهران
۷۵٫ بررسی کیفی لجن تصفیه خانه آب پتروشیمی فجر و ارائه راهکار مناسب جهت دفع براساس معیارها و استانداردهای زیست محیطی
۷۶٫ بررسی کیفیت و ارزش تغذیه ای ابهای تصفیه شده توسط اب شیرین کن های خانگی در شهر قم
۷۷٫ بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتروشیمیایی جهت حذف رنگزای قرمز از پساب رنگی
۷۸٫ بررسی کارایی بنتونیت اصلاح شده در کاهش فسفر از محیطهای ابی
۷۹٫ بررسی کارایی روشهای مبارزه بیولوژیک با پشه کولکس در تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد در سال ۱۳۸۸
۸۰٫ بررسی کارایی راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت در حذف زیستی متیل تری - بوتیل اتر از فاضلاب سنتتیک
۸۱٫ بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش آب شرب و شهری در جهان
۸۲٫ بررسی موردی معایب و مزایای کاربرد انواع لوله جدار مورد استفاده در چاههای آب شرب
۸۳٫ بررسی میزان فلوراید موجوددر آب اشامیدنی روستاهای استان مرکزی در سال ۱۳۸۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۸۹
۸۴٫ بررسی میزان کارایی سیستم نانوفیلتراسیون در تصفیه آب اشامیدنی وحذف یونهایی نظیر نیترات از ابهای زیرزمینی
۸۵٫ بررسی مطالعات ومشکلات اجرایی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد مطالعه موردی: پهنه C
86. بررسی و مقایسه انواع سیستمهای اجرای پروژه
۸۷٫ بررسی و ارزیابی کیفی مخزن آب شرب سد اکباتان همدان
۸۸٫ بررسی و تعیین میزان کارایی غشاهای نانوفیلتراسیون در حذف الاینده ها از آب زیرزمینی
۸۹٫ بررسی اثر تداخل کننده های الی و معدنی روی راندمان حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از الکتروکواگولاسیون
۹۰٫ بررسی اثربخشی تعویض کنتورهای خراب مشترکین در کاهش آب بدون در امد شهر کرمان
۹۱٫ بررسی ارتقای ظرفیت و کیفیت در تصفیه خانه فاضلاب شهر دلیجان
۹۲٫ بررسی اصول مدیریت بحران در سامانه تصفیه فاضلاب با رویکرد استمرار عملکرد پس از سانحه توسط روش تصمیم گیری چند معیاره topsis
93. بررسی بکارگیری مصالح و روشهای نوین در ساخت انواع مخازن ذخیره آب شرب از نظر اقتصادی
۹۴٫ بررسی تاثیر دما و غلظت فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت
۹۵٫ بررسی تغییرات هدایت الکتریکی سیستم ابرسانی روستاهای حاشیه دریاچه بختگان دشت بختگان - نی ریز و کویر قطرویه شهرستان نیریز
۹۶٫ بررسی تغییرات جامدات در راکتورهای جریان پیوسته ورمی کمپوست - کمپوست بر روی لجن تصفیه خانه فاضلاب با و یا بدون وجود پسماندهای الی دیگر
۹۷٫ بررسی جایگزینی خاک رس طبیعی به جای کمک منعقد کننده بنتونیت مورداستفاده در تصفیه خانه های آب
۹۸٫ بررسی حذف نیکل از محلول ابی با استفاده از نانوذرات تیتانیم
۹۹٫ بررسی حذف یونهای سرب و روی از محلولهای آبی با استفاده از دانه های اسپند
۱۰۰٫ بررسی خوردگی لوله های انتقال فاضلاب در برابر سولفید هیدروژن

ادامه دریافت مقالات

    نظرات