مراقبت از نمای آسمانخراش ها با پهپاد

در اصل، ایده این است که پهپاد با فشار دادن بازوی حسگر خود روی هر شیشه چگونگی اتصال شیشه به ساختمان و سلامت آن را ارزیابی کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات