اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران انتخاب شدند

اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران انتخاب شدند


اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران انتخاب شدند

بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای جدید هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران،  چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم سازمان با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان ، عصر روز شنبه هجدهم آبانماه  با حضور اعضاء برگزار شد.

بر پایه این گزارش، در این جلسه انتخابات هیأت رئیسه برگزار شد که با اجماع نظر اعضای هیأت مدیره ، سیف اله علی نیا  به عنوان رئیس سازمان ،  حسین نعمتیان  به عنوان  نایب رئیس اول ،عادل منصور کیایی به عنوان نائب رئیس دوم و سودابه مهری به عنوان دبیر سازمان برای سال دوم هیأت مدیره دوره هشتم انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه محمد فیروزیان به عنوان خزانه دار سازمان ابقاء شد.
اعضای هیأت رئیسه منتخب برای مدت یکسال انتخاب شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات