سوابق اجرای، علمی و پژوهشی محمود محمودزاده

سوابق اجرای، علمی و پژوهشی محمود محمودزاده

بخشی از مشخصات فردی و سوابق اجرایی، علمی و پژوهشی محممود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی که دارای کارشناسی ارشد معماری و دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است اعلام شد. - مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان - سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان - رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان - رییس هیات‌مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان - بررسی وضعیت مسکن در توسعه پایدار شهر اصفهان - بررسی و ارزیابی مسکن مهر استان اصفهان با استفاده از مدل سوات - تحلیلی بر وضعیت مسکن شهرستان‌های استان اصفهان بر اساس مدل استاندارد (مشترک) - تحلیلی بر وضعیت مسکن شهرستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل تاپسیس (مشترک) - تهیه پروژه مطالعاتی کاربردی وضعیت توزیع خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات