متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن باید چه شرایطی داشته باشند؟

متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن باید چه شرایطی داشته باشند؟

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران دکتر رضا نگهبان گفت: اولین شرط این است که متقاضی و افراد تحت تکفل ایشان باید فاقد مالکیت مسکونی باشند.

وی ادامه داد: از اول انقلاب متقاضی نباید از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین ، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه دار استفاده کرده باشد . در واقع شرط دوم بیانگر سبز بودن فرم جیم متقاضی به منظور ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن است.

نگهبان افزود: شرط سوم تاهل یا سرپرست خانواده بودن است و شرط آخر سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات