شهردار ارومیه با معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی دیدار کرد

شهردار ارومیه با معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی دیدار کرد

محمد حضرت پور، شهردار ارومیه به همراه هیئت همراه با بهنام شهدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی و آیدین رحمانی رضاییه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی دیدار کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات  و اموربین الملل شهرداری ارومیه، محمد حضرت پور، شهردار ارومیه به همراه هیئت همراه با بهنام شهدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی و آیدین رحمانی رضاییه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی  دیدار کرد و انتصابشان را تبریک گفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات