فعالیت های عمرانی و خدماتی در حال انجام شهرداری ایرانشهردر نقاط مختلف شهر

فعالیت های عمرانی و خدماتی در حال انجام شهرداری ایرانشهردر نقاط مختلف شهر

فعالیت های عمرانی و خدماتی در حال انجام شهرداری ایرانشهردر نقاط مختلف شهر :

1. اجراو ساخت چندچشمه سرویس بهداشتی پارک خانواده

2. ادامه سنگ چینی آبنما پارک خانواده

3. اجرای پازل پیاده رو پارک تعاونی وحدت

4. اجرای رفوژوسط بزرگراه شهید ولی فتح مرادی

5. خاکریزی انتهای درزاده 41لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات