احداث شهرهای جدید بزرگترین تجربه شهرسازی عملیاتی کشور است

احداث شهرهای جدید بزرگترین تجربه شهرسازی عملیاتی کشور است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید عدم توسعه منسجم و رشد تکه تکه شهرهای جدید را یکی از مشکلات اصلی تمامی این شهرها در حوزه توسعه‌ای دانست و افزود: قطعا شکل گیری اجتماع منسجم مشروط به شکل گیری منسجم کالبدی است که طی مدت زمان گذشته معضل اصلی طرح‌های جامع به شمار می‌رود. معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص توسعه حمل و نقل ریلی را امری مقدم بر توسعه شهری در ایجاد شهرهای جدید دانست و افزود: بدون شک مسئله عدم اتوریته مدیریت کالبدی سرزمینی کشور نیز یکی دیگر از دلایل ناموفقی ما در تحقق اهداف طرح‌های توسعه‌ای است که از دیدگاه من باید مورد توجه اساسی قرار گیرد. این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با وجود آنکه طرح‌های جامع دارای تجارب طولانی جهانی بوده و در کشور ما نیز به عنوان طرح غالب محسوب شده و در نظام برنامه ریزی مورد توجه هستند ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات