تخریب تصرفات رودخانه های شاندیز و زشک در حال انجام است

مدیر امور رودخانه های شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: یکی از اولویت های شرکت آب منطقه ای با توجه به آسیب پذیری پل های رودخانه شاندیز و زشک تخریب تصرفات این رودخانه ها است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، "محمد رضا صادقی فرد" با بیان اینکه تمامی پل های عبوری بر روی رودخانه شاندیز و زشک شناسایی شده است، اظهار کرد: در گذشته نسبت به تخریب پل ها یا ساخت پل بر اساس استاندارد به مالکان اخطار  داده شده بود اما متاسفانه توجهی به آن نشد .

وی با اشاره به صدور اطلاعیه تخریب پل های غیر مجاز برای دارندگان آنها افزود: ابتدا با توجه به مطالعات هیدرولوژی آسیب پذیری پل های منطقه در برابر سیلاب دسته بندی و سپس به مالکان پل‌های خطر آفرین طی مراحلی اطلاع داده شد .

مدیر امور رودخانه های شرکت استان ادامه داد: همچنین طی بازدیدی که در ابتدای آبان ماه جاری از این پل ها داشتیم، به مالکان پل ها برای اقدام به تخریب پل ها اطلاع داد شد .

وی با اشاره به اینکه از هفته گذشته عملیات تخریب پل ها آغاز شده است، بیان کرد: بسیاری از مالکان منطقه شروع به جلوگیری عملیات کردند؛ به همین منظور جهت جلوگیری از تنش مقرر شد تا طی جلسه ای با حضور اعضای شورا و دهیار با آنها صحبت شود تا عمیات اجرایی هر چه زودتر آغاز شود .

صادقی فرد خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه تخریب تصرفات رودخانه جزو اولویت مهم شرکت آب منطقه ای است ما نمیتوانیم بیش از این صبر کنیم زیرا طی مراحل زیادی به مالکان اخطار داده شده اما آنها توجهی به این موضوع نکردند .

وی تاکید کرد: یکی از ادعای مالکان برای جلوگیری از تخریب پل ها راه ورود و خروج به باغ ها است که در این خصوص نیز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مشاوری برای احداث پل های متحرک به آنها معرفی کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات