همزمان با هفته پنجم پویش هرهفته -الف- ب- ایران؛ بهره‌مندی مردم کرمان از خدمات پویش هرهفته- الف- ب- ایران/ بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان فردا بهره‌برداری می‌شود

همزمان با هفته پنجم پویش هرهفته -الف- ب- ایران؛ بهره‌مندی مردم کرمان از خدمات پویش هرهفته- الف- ب- ایران/ بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان فردا بهره‌برداری می‌شود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات