نصب يك دستگاه كنتورحجمي به قطر300ميليمتردرمنطقه قنات ناصري شهراراك

نصب يك دستگاه كنتورحجمي به قطر300ميليمتردرمنطقه قنات ناصري شهراراك


به منظور جلوگيري ازهدررفت آب و كاهش آب بدون درآمد،  امورآب وفاضلاب شهرستان اراك اقدام به نصب يك دستگاه كنتورحجمي دريكي از مناطق شهر به صورت پايلوت  نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي مهندس سعيد سرآباداني مديرامورآب و فاضلاب شهرستان اراك دراين خصوص اظهار داشت : درراستاي دستيابي به اهداف كاهش آب بدون درآمد و جلوگيري از هدررفت آب اداره بهره برداري آب منطقه يك امورآب و فاضلاب شهرستان اراك دركوتاهترين زمان اقدام به نصب يكدستگاه كنتور حجمي باقطر300ميليمتر بر روي شبكه ورودي آب منطقه قنات ناصري نمود.

سرآباداني درادامه تصريح كرد :براي دستيابي به اطلاعات دقيق در خصوص آب بدون درآمد كلانشهر اراك اين امور در نظر دارد به صورت دقيق و علمي مبحث آب بدون درآمد را در دو يا چند منطق از سطح شهر اراك  به صورت پايلوت اجرايي نمايد.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات