نقش «یک کمربند یک راه» در جایگاه چین ۲۰۴۹/ نقاط ضعف اقتصاد چین در چیست؟

نقش «یک کمربند یک راه» در جایگاه چین ۲۰۴۹/ نقاط ضعف اقتصاد چین در چیست؟

استاد مطالعات شرق آسیای دانشگاه تهران، نقش پروژه یک کمربند- یک راه در کسب جایگاه ابرقدرت شدن چین در سال ۲۰۴۹ را تشریح کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات